EDAGUM SM

je biološki aktivno čudo prirode!

Prirodno tečno đubrivo na bazi huminskih kiselina „EDAGUM SM“.

Prirodni stimulator rasta i razvića sa antisresnim imunomodulacionim i adaptogenim osobinama.

Moderna poljoprivredna proizvodnja znači: sa jedne strane postizanje visokih i stabilnih prinosa, uz neprekidno smanjenje troškova proizvodnje a sa druge očuvanje i poboljšanje plodnosti zemljišta.

Jedna od mogućnosti da prinosi budu visoki a troškovi proizvodnje niski jeste proizvodna tehnologija zasnovana na novoj generaciji huminskih proizvoda. Upotreba ovih supstanci omogućuje proizvodnju uz minimalna ulaganja, uglavnom zbog niskih doza koje su dovoljne za postizanje maksimalnih efekata (od 0,005 do 0,01%). Nivo učešća proizvoda na bazi huminskih kiselina naglo rastu prethodnih 10-15 godina. Huminski preparati su uključeni u redovnu tehnologiju poljoprivredne proizvodnje baš kao mineralna đubriva i sredstva za zaštitu bilja.

Na osnovu plana vlade Rusije iz 2008. godine EDAGUM SM je odabran od strane naučne akademije Ruske Federacije kao predmet istraživanja huminskih supstanci. Ovaj izbor se nije desio slučajno jer je EDAGUM-SM u periodu od 2006 do 2014 nagrađen sa 7 zlatnih medalja i 30 ostralih nagrada, na izložbama i sajmovima u Rusiji i inostranstvu za kvalitet proizvoda i potpuno jedinstven sastav.

Huminsko đubrivo EDAGUM-SM je prirodni regulator rasta i razvoja biljaka. Savremena naučna dostignuća u proizvodnom procesu EDAGUM-SM omogućuju da se izdvoji i sačuva čitav komplex biološki aktivnih supstanci, stvorenih u prirodi: huminske i fulvo kiseline, mikro i makro elementi u pristupačnom biološki aktivnom obliku i skup korisnih mikroorganizama. Zbog veoma visokog sadržaja pomenutih komponenti proizvod poseduje jedinsten biološki efekat i širok spektar dejstva što omogućuje smanjenje doza u primeni i smanjenje troškova transporta i skladištenja, u poređenju sa sličnim proizvodima.

EDAGUM-SM je prošao proceduru zvaničnih ispitivanja 2006. godine kada je i registrovan od strane Ministarstva poljoprivrede pod brojem rešenja 0304-06-210-091-0-0-0-1 od 02.06.2006. Od međunarodne organizacije za zaštitu prirode, prepoznat je kao potpuno neškodljiv za zdravlje ljudi i živi svet. Proizvođač: „Spetsosnastka M“ grupa preduzeća specijalizovanih za istraživanja i proizvodnju huminskih proizvoda za primenu u poljoprivredi, ekološkim projektima i indusriji ulja.

To je najveći proizvođač huminskih proizvoda u Ruskoj federaciji.Direktor naučnog sektora je V.V. Platonov doktor hemije i profesor na Akademiji rudarskih nauka, Međunarodnoj akademiji za ekologiju i zdravstvenu bezbednost ljudi i Evropskoj akademiji prirodnih nauka a istovremeno je nalisti 2000 vrhunskih naučnika Cambridge Univerziteta.

SASTAV

EDAGUM SM SADRŽI:

visoku koncentraciju (iznad 40gr/l) huminskih i fulvo kiselina koje pozitivno deluju na biljke

skup korisnih mikroorganizama iz treseta, sačuvanih u aktivnoj formi, sposobnih da ubrzaju fiziološke procese u biljkama i proces humifikacije u zemljištu.

spektar komponenti kao što su: aminokiseline, organske kiseline i vitamini u obliku pristupačnom odmah nakon klijanja semena.

NAČIN PRIMENE

EDAGUM SM se primenjuje na svim tipovima zemljišta uključujući i zaslanjena, alkalna i peskovita a naročito se preporučuje na zemljištima sa niskim sadržajem organske materije. Može se upotrebiti na svim biljnim vrstama i u svim fazama rasta i razvića, počev od tretiranja semena pa do tretiranja žetvenih ostataka.Uz ovo može se koristiti i u „organskoj proizvodni“.

EDAGUM SM primenjuje se uobičajenim prskalicama i rasprskivačima tako da ne zahteva dodatna u laganja u opremu.Može se koristiti samostalno ili istovremeno sa različitim preparatima za zaštitu ili ishranu bilja.

PAŽNJA: Pre primene EDAGUM SM mora biti razblažen sa vodom i formirati radni rastvor. Prosečna doza je 400 ml/ha, a količina vode može se kretati od 50 l do 300 l po ha zavisno od potrebe.

EDAGUM SM tečnost bez primesa, potpuno rastvorljiva u vodi i pogodna za sve tipove prskalica kao i za sisteme za navodnjavanje.

EDAGUM SM isporučuje se u pakovanju od 1 litra na kućnu adresu naručioca.

EDAGUM SM i ORGANSKA ĐUBRIVA ŽIVOTINJSKOG POREKLA

Uporedna analiza huminskih supstanci iz EDAGUM SM i zgorelog stajnjaka negovanog 4 godine, uz pomoć infra crvenog spektra, pokazala je da je sadržaj huminskih supstanci u preparatu i do dva puta veći a uz to prisutne su i organske kiseline i amini koji su veoma bitni za fiziološku aktivnost.Uz to huminske supstance u stajnjaku ne sadrže vodno rastvorljive oblike fulvo kiseline koja je osnova za formiranje šećera(glukoze,galaktoze, manoze, ksiloze), vodno rastvorljivih organskih kiselina, koje su biloški visoko aktivne i veoma važne kako u momentu klijanja semena tako i u nastavku vegetacije.Na osnovu bioloških ispitivanja, utvrđeno je da je aktivnost huminskih supstanci iz EDAGUM SM 3-4 PUTA intenzivnija nego iz stajnjaka. Uz to EDAGUM SM ne sadrži semena korova, jaja i larve štetočina niti fitopatogenu floru.

EDAGUM SM U RATARSTVU I POVRTARSTVU OMOGUĆUJE

 • povećanje prinosa od 10-30% kod pšenice, kukuruza, soje a preko 40% kod krompira, paradajza, paprike, lubenice, dinje
 • smanjenje doze azotnih đubriva i do 50% a fosfornih 20-40%
 • smanjenje doza pesticida za 15-20% što istovremeno ublažava stres od istih
 • povećava otpornost biljaka prema bolestima koja izazivaju virusi i gljive.
 • podstiče izdržljivost u lošim uslovima spoljašnje sredine ( mraz, suša, grad i prevlaženo zemlište)
 • podstiče razvoj korena tako što omogućuje povećanje intenzitet disanja korenovog sistema
 • omogućuje viši nivo kvaliteta ploda( sadržaj šećera,vitamina, proteina…)
 • smanjuje sadržaj nitratnog N, radionukleotida i ostataka pesticida u proizvodima
 • obezbeđuje veći stepen preživljavanja sadnica i reznica
 • ubrzava sazrevanje tako da žetva ili berba počinje i do 10 dana ranije
 • povećava adsorptivnu sposobnost peskovitih zemljišta i do 30%
 • povećava plodnost zemljišta obnavljajući njegov prirodni mikrobiološki spektar
 • sprečava teške metale, radionukleotide i ostatke pesticida da dospeju u biljku, podzemne vode i atmosveru jer ih prevodi u ne rastvorljiv oblik

Zbog navedenog, primena EDAGUM SM omogućuje ostvarenje značajnih ekonomskih efekata:i to se ogleda, ne samo u povećanju prinosa od 15-30% i u smanjenju potrebnih količina min. Đubriva i pesticida od 15-50% nego i u tome da se primenom EDAGUM SM može povratiti nivo plodnosti zemljišta iz prethodnog perioda i takav nivo očuvati. Sve ovo čini ga ekološki bezbednim proizvodom, visokog kvaliteta.

U nacionalnim razmerama EDAGUM SM pomaže u rešavanju problema nedostatka hrane i pobiljšanja zdravlja nacije.

TEHNOLOGIJA OČUVANJA RESURSA

Za smanjenje upotrbe min. Đubriva za 20-50% i pesticida za 15-20% uz tretiranja u vegetaciji potrebno je izvršiti primenu 1,5-2 l/ha EDAGUM SM tretiranjem žetvenih ostataka.

GLAVNE PREDNOSTI ĐUBRIVA
EDAGUM SM

 1. Jedinstveni sastav omogućuje da EDAGUM SM bude biološki aktivniji od sličnih preparata koji su na bazi uglja i da omogući bolje rezultate sa znatno nižim dozama primene.
 2. Preparat sadrži i mikroorganizme koji se prirodno nalaze u tresetu i kontrolišu proces humifikacije

tako da EDAGUM SM nije samo huminski već i mikrobiološki proizvod, koji igra značajnu ulogu u povećanju mikrobiološke aktivnosti zemljišta a stimuliše i humifikaciju žetvanih ostataka. To dovodi do dodatnog aktiviranja hraniva u zemlištu a EDAGUM SM čini mnogo efikasnijim nego što su samo huminski ili samo mikrobiološki preparati.Važno je naglasiti da mikroorganizmi sadržani u EDAGUM SM odgovaraju svim tipovima zemljišta i ne remete postojeću ravnotežu korisnih mikroorganizama u agrobiocenozi. EDAGUM SM poseduje značajno antibakterijsko dejstvo i omogućuje zaštitu osetljivih biljnih vrsta od pojedinih obolenja.

 1. Za razliku od uobičajenih huminskih preparata, tretiranje sa EDAGUM SM pruža produženi efekat koji pozitivno utiče na biljke od klijanja do sazrevanja. Do sada poznati huminski preparati proizvode se od uglja i sastavljeni su od krupnih molekula huminske kiseline, koji se prethodno moraju razložiti da bi mogli izvršiti uticaj na biljke a u nedostatku mikroorganizama taj proces zahteva toplotu, vlažnost i vreme, pa se često dešava da efekat ovih preparata zakasni. Nasuprot njima sitniji molekuli huminske, fulvo, amino kiselina i nekih drugih organskih kiselina , poreklom iz treseta, koje se u visokoj koncentraciji nalaze u EDAGUM SM, ne smetano prodiru kroz ćelijski zid bez prethodnog razlaganja. Ova jedinjenja su sposobna da ubrzaju rast i razvoj biljaka od faze klijanja pa do ukorenjavanja kada su biljke najosetljivije na loše vremenske uslove. Ovo je naročito važno u aridnim oblastima. U kasnijim fazama efekti su još vidljiviji.
 2. EDAGUM SM – ekološki proizvod koji pogoduje i ljudskom rodu i živom svetu.

REZULTATI OGLEDA

Visok stepen efikasnosti EDAGUM SM dokazan je kroz oglede koji su vršeni u Rusiji i inostranstvu.

Ogledi sa ozimom pšenicom koje je izveo Donski državni Agrarni Univerzitet, institut za poljoprivredu Turkmenistana i istraživačka stanica Ardabil iz Irana na više lokaliteta, pokazali su da je došlo do prosečnog povećanja prinosa i do 29%, povećanje klasa do 9% a masa 1000 zrna takođe je povećana za 3% uz ovo poboljšana je otpornost na stres izazvan sušom i ubrzano je sazrevanje.

Naročito dobar efekat EDAGUM SM postigao je na soji, u proizvodnim ogledima na parcelama Agrosojuz Kuban gde je zabeležan rast prinosa od 39% u odnosu na kontrolu.

Ispitivanja na suncokretu vršena i institutu za uljane kulture Ruske federacije, pokazala su da je došlo do povećanja prinosa i do 21%, tako što je povećan broj zrna po glavi, povećana masa zrna i povećan sadržaj ulja.

Ogledi na kukuruzu vršeni su u državnom selekcionom zavodu Krasnoarmejskij i rezultati pokazuju poećanje prosečnog prinosa od 13%.

Proizvodno iskustvo na gazdinstvima Čigarevo, Mališev i Agrosojuz Kuban( Ruska federacija) navodi da je došlo do povećanja prinosa ozimog ječma za 18% u dnosu na kontrolu.

Uljana repica praćena na naučno-istraživačkom institutu Ruske federacije reagovala je povećanjem prinosa od 12% uprkos nepovoljnim klimatskim uslovima za gajenje.

Kod krompira je efikasnost EDAGUM SM ispoljena u povećanju prinosa za 24%, povećanju sadržaja suve materije u krtoli za 2 t/ha a skroba do 1,2 t/ha, sadržaj vitamina C povećan je za 6-10 kg/ha, dok je sadržaj nitrata pao ispod 35 mg/kg.Ove rezultate objavio je Ruski naučno-istraživački institut za gajenje krompira.

Paradajz izuzetno dobro reaguje na EDAGUM SM povećanjem prinosa i do 34%.

Crni luk tretiran sa EDAGUM SM i fugicidima istovremeno rodio je za 13% više od tretiranog samo fungicidima.

Jabuka izrazito pozitivno reaguje na EDAGUM SM i to povećanjem prinosa za 30%, povećanjem prečnika ploda i do 3 cm i intenzivnijom bojom ploda. Uz to je povećana sposobnost dugoročnog čuvanja.

Vinova loza reaguje sa povećanjem prinosa od 16-23% kao i sa povećanjem sadržaja šećera u plodu

POSMATRANO NA DUGI ROK 1 USD UTROŠEN NA EDAGUM SM DONOSI OD 30 DO 50 USD DOBITI!

TRETIRANJE ŽETVENIH OSTATAKA

Sprečavanje degradacije zemljišta kao i pad stepena plodnosti moguće je samo uz stalno dodavanje organske materije. U nedostatku stajnjaka jedina raspoloživa organska materija su žetveni ostatci. Da bi smo izbegli gubitke hraniva zbog sporog prirodnog procesa mineralizacije, žetvene ostatke tretiramo sa EDAGUM SM u dozi od 1-2 l/ha uz tanjiranje ili zaoravanje i time spasavamo 12 kg N, 25 kg K, 100 gr Zn i 15 gr B po hektaru, svake godine. Uz to obezbeđujemo povećanje sadržaja organske materije u oraničnom sloju a time i bolje fizičko-hemijske osobine. Skup specifičnih mikroorganizama u EDAGUM SM ubrzava mineralizaciju i time povećava sadržaj N,P,K i C u zemljištu što omogućuje primenu manjih količina min. đubriva.

PREPORUKA ZA PRIMENU U OZIMIM STRNINAMA

Tretiranje semana 10ml + 2l vode

 1. folijarni tretman od početka bokorenja do vlatanja 400ml/ha sa 50-300l vode
 2. folijarni tretman od vlatanja do mlečne zrelosti 400ml/ha

PREPORUKA ZA PRIMENU U SOJI

Tretiranje semena 10ml + 2l vode

 1. folijarni tretman od nicanja do formiranja 3. troliske 400ml/ha
 2. folijarni tretman od 3. troliske do početka cvetanja 400ml/ha
 3. folijarni tretman 10-12 dana nakon prethodnog sa 50-300 l vode

PREPORUKA ZA PRIMENU U SUNCOKRETU

Tretiranje semana 10ml + 2l vode

 1. folijarni tretman u fazi formiranih redova 400ml/ha sa 50-300 l vode
 2. folijarni tretman u fazi 3-4 para listova 400ml/ha
 3. folijarni tretman u 12-15 dana nakon prethodnog 400ml/ha

PREPORUKA ZA PRIMENU U KUKURUZU

Tretiranje semena 10ml + 2l vode

 1. folijarni tretman u fazi 3-5 listova 400ml/ha sa 50-300 l vode
 2. folijarni tretman pred zatvaranje redova 400ml/ha sa 50-300l vode

PREPORUKA ZA PRIMENU U ULJANOJ REPICI

Tretiranje semena 10ml + 2l vode

 1. folijarni tretman u jesesen 4-6 listova 400ml/ha sa 50-300 l vode
 2. folijarni tretman u proleće početak vegetacije 400ml/ha
 3. folijarni tretman u fazi formiranja cvetnih pupoljaka 400ml/ha
 4. folijarni tretman 10 dana nakon prethodnog 400ml/ha

PREPORUKA ZA PRIMENU U ŠEĆERNOJ REPI – TRI PUTA

400ml EDAGUM SM sa 50-300 L vode

 1. folijarni tretman u fazi dva stalna lista 400ml/ha
 2. folijarni tretman u fazi pred zatvaranje redova 400ml/ha
 3. folijarni tretman 10-12 dana nakon prethodnog 400ml/ha

PREPORUKA ZA PRIMENU U KROMPIRU – TRI PUTA

400ml EDAGUM SM/ha sa 50-300 L vode

Tretiranje krtola 10ml+2l vodea

 1. folijarni tretman u fazi 6-8 stalnih listova 400ml/ha
 2. folijarni tretman u fazi zatvaranja redova 400ml/ha
 3. folijarni tretman u fazi cvetanja 400ml/ha

PREPORUKA ZA PRIMENU U PROIZVODNJI PARPRIKE, PARADAJZA I KRASTAVACA – TRI PUTA

400ml EDAGUM SM/ha sa 50-300 L vode

Tretiranje semena 10ml+2l vode

 1. folijarni tretman u fazi 2-3 stalna lista 400ml/ha
 2. folijarni tretman 10-12 dana nakon prvog 400ml/ha
 3. folijarni tretman 20-25 dana nakon prvog 400ml/ha

PREPORUKA ZA PRIMENU PROIZVODNJI CRNOG LUKA – TRI PUTA

400ml EDAGUM SM/ha sa 50-300 L vode

Tretiranje semena 10ml + 2l vode

 1. folijarni tretman 3-4 stalna lista 400ml/ha
 2. folijarni tretman 10-12 dana nakon prvog 400ml/ha
 3. folijarni tretman 20-25 dana nakon prvog 400ml/ha

PREPORUKA ZA PRIMENU U PROIZVODNJI MLADOG GRAŠKA – TRI PUTA

Tretiranje semena 10ml + 2l vode

 1. folijarni tretman u fazi prve troliske 400ml/ha
 2. folijarni tretman u fazi intenzivnog grananja 400ml/ha
 3. folijarni tretman 10-12 dana nakon prethodnog 400ml/ha

PREPORUKA ZA PRIMENU U PROIZVODNJI LUBENICA I DINJA – DVA PUTA

400ml EDAGUM SM/ha sa 50-300L vode

Tretiranje semena 10ml+ 2L vode

 1. folijarni tretman na početku pružanja vreže 400ml/ha
 2. folijarni tretman 15-20 dana nakon prvog 400 ml/ha

PREPORUKA ZA PRIMENU U PROIZVODNJI KOŠTUNJAVOG VOĆA

4 puta 1L EDAGUM SM sa 800-1000l vode/ha

 1. folijarni tretman po završetku cvetanja 1L/ha
 2. folijarni tretman na početku opadanja latica 1L/ha
 3. folijarni tretman 15-20 dana nakon prethodnog 1L/ha
 4. folijarni tretman 30-40 dana nakon opadanja latica 1L/ha

PREPORUKA ZA PRIMENU U PROIZVODNJI JABUKA I KRUŠAKA

4 puta 1L EDAGUM SM sa 800-1000l vode/ha

Potapanje korena pre sadnje 400ml+60l vode

 1. folijarni tretman po završetku cvetanja 1L/ha
 2. folijarni tretman na početku opadanja tučkova 1L/ha
 3. folijarni tretman 15-20 dana nakon opadanja tučkova 1L/ha
 4. folijarni tretman 30-40 dana nakon opadanja tučkova 1L/ha

PREPORUKA ZA PRIMENU U PROIZVODNJI STONOG I VINSKOG GROŽĐA

4 puta 1L EDAGUM SM sa 800-1000l vode/ha

Potapanje korena pre sadnje 400ml+60l vode

 1. folijarni tretman u fazi pojave cvetnih pupoljaka 1L/ha
 2. folijarni tretman u toku cvetanja 1l/ha
 3. folijarni tretman na početku sazrevanja bobica 1L/ha
 4. folijarni tretman u fazi šarka

PREORUKA ZA PRIMENU U PROIZVODNJI KRMNOG BILJA

Lucerka nakon svakog otkosa 500ml/ha

Združeni usevi – dva puta u toku vegetacije 500ml/ha

FERTILE POINT DOO

Doža Đerđa 51 | Temerin | Srbija

+381 21 841 423 | +381 63 511 650

fertile-point@eunet.rs

www.fp.rs